Ulga na zakup kasy fiskalnej

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE wynikające z rozporządzenia MF:

 • ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,
 • ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,
 • wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.
   

Warunki otrzymania ulgi:

 • terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE,
 • dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem
 • przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,
 • ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie z harmonogramem.
W jakich sytuacjach podatnik musi zwrócić ulgę?

Istnieją przypadki w których otrzymaną ulgę na zakup kasy fiskalnej należy zwrócić. W przypadku gdy podatnik nie dopełnił wszystkich obowiązków przed i po fiskalizacji lub nie rozpoczął ewidencji sprzedaży na kasie w obowiązującym go terminie. Należy pamiętać, że w ciągu trzech lat od fiskalizacji (rozpoczęcia ewidencji na kasie) należy spełnić poniższe warunki:

 • terminowo zgłaszać urządzenie do obowiązkowych przeglądów technicznych,
 • nie wolno w tym okresie zaprzestać prowadzenia działalności, ogłosić likwidację lub upadłość firmy.