Czym różni się kasa którą aktualnie posiadam od kasy ONLINE?
 • Kasa ONLINE ma wiele różnic funkcjonalnych.

  Najistotniejsze to:

  – nośnik elektronicznej kopii paragonów będzie niedostępny dla użytkownika
  (możliwość odczytu danych tylko za pośrednictwem komputera),
  – bezpośrednia transmisja danych do serwerów fiskusa,
  – w pamięci fiskalnej będzie zapisywane dużo więcej danych,
  – wprowadzono wymóg stosowania standardów kryptograficznych opartych o rozwiązania sprzętowe.

Kiedy realnie może zacząć obowiązywać ONLINE?

Według otrzymanych informacji, planowane wejście w życie Rozporządzenia Technicznego nastąpi do końca maja 2018 r.

Dopiero po tej dacie Producenci będą mogli składać wnioski homologacyjne na kasy ONLINE w Głównym Urzędzie Miar.
Kolejny etap – fiskalizacja urządzeń – nastąpić może dopiero po 1 października 2018 r. ponieważ po tej dacie określony będzie finalny kształt Centralnego Repozytorium Kas.

Czy muszę kupować nową kasę?

W pierwszej kolejności warto sprawdzić od kiedy przedsiębiorcę z danej branży zacznie obowiązywać ONLINE. Daty są różne, zależne od segmentu rynku.

Stosowanie kas ONLINE będzie obowiązywać podatników świadczących usługi:
a) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
– od  dnia 1 stycznia 2019 r.
b) dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – od dnia 1 stycznia 2019 r.
c) związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – od dnia 1 lipca 2019 r.
d) fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącz-nie w zakresie wstępu – od dnia 1 stycznia 2020 r.

Co mam zrobić z kasą, którą już posiadam a wciąż nadaje się do użytku?
 • Co mam zrobić z kasą, którą już posiadam a wciąż nadaje się do użytku, czyli ma obowiązującą homologację i nie ma zapełnionej pamięci fiskalnej?

  Jeżeli użytkownik jest posiadaczem kasy fiskalnej która ma obowiązującą homologację i nie ma zapełnionej pamięci fiskalnej oraz nie jest zobligowany do stosowania kas ONLINE to może w dalszym ciągu je stosować.

Jakie poniosę koszty zmiany na ONLINE?

Posnet Polska S.A. nie przewiduje podniesienia ceny kasy w wersji ONLINE. Więcej informacji pod linkiem.
Istotną kwestią jest fakt, że podatnicy, którzy zostaną zobligowani do wymiany swoich kas na ONLINE będą mogli ponownie skorzystać z odliczenia.

Kwota odliczenia to maksymalnie 700 złotych netto, jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia.

Czy kasy bez funkcji ONLINE mogą służyć jako kasy rezerwowe?

Jeżeli podatnik przepisami prawa zobligowany jest do stosowania kasy ONLINE, jego kasą rezerwową musi być również kasa ONLINE. W przypadku gdy podatnik nie jest objęty obowiązkiem stosowania kas ONLINE, może stosować jako rezerwową –  kasę z elektroniczną kopią paragonu.