NIP nabywcy na paragonie w kasie fiskalnej Posnet Mobile

 

Podczas transakcji (w czasie od rozpoczęcia paragonu do jego zakończenia) możliwe jest podanie NIPu nabywcy, który zostanie wydrukowany w zakończeniu paragonu.Funkcja działa tylko w trybie transakcji (gdy jest otwarty paragon).

W celu wyboru NIPu nabywcynależy wejść do menu kasjera za pomocą klawiszy dwukrotne wciśnięcie “menu”. Następnie klawiszami strzałek [GÓRA]/ [DÓŁ] wybrać pozycję NIP nabywcy. Po wywołaniu funkcji należy wpisać odpowiedni numer i zatwierdzić klawiszem [RAZEM]. Wyjście z wpisywania NIPu przed zatwierdzeniem klawiszem [RAZEM] powoduje utratę wpisanych danych i powrót do sprzedaży. Po zatwierdzeniu dane zostają zapisane i również następuje powrót do sprzedaży.