Kasy z papierową kopią paragonu

Z Ustawy wynika, że homologacje dla kas z papierową kopią będą ważne do końca 2018 r., co oznacza, że kasę takiego typu będzie można kupić i zafiskalizować najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 r.

WAŻNE!

Dodatkowo ustawodawca przewiduje dla kas z kopią papierową zakaz wymiany pamięci fiskalnych w przypadku ich zapełnienia. Innymi słowy, takie kasy będzie można stosować wyłącznie do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej.

Kasy z elektroniczną kopią paragonu

Ustawodawca przewiduje, że homologacje dla kas z elektroniczną kopią będą ważne nie dłużej niż do końca 2022 r. Po tym terminie nie będzie możliwości zakupu i fiskalizacji kasy elektroniczną kopią paragonu.

WAŻNE!

Zwracamy uwagę, że podatnik, który zakupi i zafiskalizuje taką kasę najpóźniej 31 grudnia 2022 r. , będzie mógł jej używać aż do zapełnienia pamięci fiskalnej (czyli przez co najmniej kolejnych pięć lat).

Czym będą się różnić kasy ONLINE od stosowanych obecnie?

  • W kasach ONLINE elektroniczne kopie drukowanych dokumentów będą zapisywane w wewnętrznej pamięci urządzenia, a nie na zewnętrznych nośnikach danych (np. kartach SD), tak jak to było realizowane do tej pory. Nie będzie możliwości samodzielnej wymiany takiej pamięci.
  • Dopuszczono aktualizację oprogramowania w kasie. To duża i ważna zmiana. Operacja aktualizacji oprogramowania kasy będzie możliwa wyłącznie zdalnie, czyli kasa automatycznie pobierze z serwera producenta najnowszą wersję programu i ją zainstaluje (po akceptacji podatnika).
  • Wprowadzono wymóg stosowania, wspólnego dla wszystkich producentów kas fiskalnych, protokołu komunikacyjnego pomiędzy kasą a terminalem płatniczym. Oznacza to, że kasy fiskalne (ale nie drukarki fiskalne) będą mieć możliwość współpracy z dowolnym terminalem płatniczym (pod warunkiem, że operator dostarczający taki terminal zaimplementuje ten protokół). Takie rozwiązanie powinno zwiększyć konkurencyjność ofert terminali płatniczych.