Nie ma na rynku dostępnych w sprzedaży kas spełniających warunki techniczne, które opracowuje rząd.
Wszystkie dostępne obecnie urządzenia na rynku spełniają wymogi aktualnie obowiązującego rozporządzenia technicznego w sprawie warunków i kryteriów jakim muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Wymagania stawiane kasom ONLINE zasadniczo różnią się od tych, które obowiązują obecnie.

Co się zmienia w kasach ONLINE?

1.     Pamięć fiskalna będzie musiała mieć wielokrotnie większą pojemność niż ta stosowana w obecnych kasach.
2.    Wprowadza się wymóg komunikacji z Repozytorium (połączenie internetowe lub sieci teleinformatyczne).
3.    Wprowadza się zaawansowaną kryptografię służącą do podpisywania dokumentów fiskalnych jak również do szyfrowania transmisji danych do/z Repozytorium.
4.     Kopia elektroniczna nie będzie już dostępna dla podatnika (będzie można ją odczytać poprzez jeden z interfejsów kasy takich jak RS232, USB, etc.).

Gotowa na online” czy „gotowa na modyfikację”?

Tak zwane kasy „gotowe na ONLINE” (“online ready”) oferowane na rynku przez niektórych dostawców, w rzeczywistości są zwykłymi kasami spełniającymi wymogi aktualnego rozporządzenia technicznego (które de facto muszą spełniać wszystkie kasy oferowane na polskim rynku). Dostawcy takich kas proponują, za dodatkową opłatą, możliwość „modyfikacji” kasy, do przepisów, które dopiero mają wejść w życie.

Porównaj kasy z kopią elektroniczną, „gotowe na online”, kasy ONLINE wg projektu rozporządzenia

CECHY KASY KASA Z ELEKTRONICZNĄ KOPIĄ KASA „GOTOWA NA ONLINE” KASA ONLINE
KOPIA ELEKTRONICZNA DOSTĘPNA DLA UŻYTKOWNIKA
KOMUNIKACJA Z REPOZYTORIUM FISKUSA
SPRZĘTOWE SZYFROWANIE I PODPISYWANIE DANYCH
AUTOMATYCZNE POBIERANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO
W CZASIE FISKALIZACJI
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA KASY
PAMIĘĆ FISKALNA Z REJESTRACJĄ KWOT PARAGONÓW I DODATKOWYCH ZDARZEŃ
SPECJALNA, WEWNĘTRZNA KOPIA ELEKTRONICZNA DRUKOWANYCH DOKUMENTÓW (TZW. PAMIĘĆ CHRONIONA)
E-PARAGON
UJEDNOLICONY PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY
KASA –TERMINAL PŁATNICZY
CENA od 1299 zł* Wyższa
o 300-500 zł**
Na poziomie cen kas
z elektroniczną kopią***

* cena netto dla użytkownika końcowego, z oferty Posnet
** ceny urządzeń „gotowe na online” są od 300 do 500 zł wyższe od cen z urządzeń kopią elektroniczną, przy czym ten dodatkowy koszt nie uwzględnia kosztów związanych z wyrejestrowaniem kasy oraz fiskalizacji urządzenia po „modyfikacji”
*** deklaracja Posnet

Zatem „modyfikacja” kasy z kopią elektroniczną do kasy ONLINE, która miałaby spełniać wymogi projektowanego rozporządzenia technicznego, musiałaby uwzględniać co najmniej następujące operacje:
1. Formalna likwidacja kasy:
a) zakończenie pracy w trybie fiskalnym (przejście w stan tylko do odczytu).
b) wykonaniem odczytu pamięci fiskalnej (dla urzędu skarbowego).
Przy ww wymienionych czynnościach (szczególnie wymienionych w punkcie b) musi być obecny serwis, podatnik oraz pracownik urzędu skarbowego.
2. Wymiana części lub wszystkich podzespołów elektronicznych kasy (ew. z wyjątkiem mechanizmu drukującego, klawiatury i wyświetlaczy), w tym pamięci fiskalnej. Taka operacja może być formalnie zrealizowana wyłącznie przez producenta kasy. Taka „wymiana” podzespołów z punktu widzenia formalnego byłaby produkcją urządzenia spełniającego wymogi nowej homologacji wraz z nadaniem nowego numeru unikatowego. Czyli produkcją nowego urządzenia z wykorzystaniem części używanych podzespołów.
3. Ponowną fiskalizację kasy (z innym numerem unikatowym pamięci fiskalnej jak również numerem ewidencyjnym urządzenia).

Należy podkreślić, że taka modyfikacja byłaby możliwa pod warunkiem uzyskania przez producenta kasy pozytywnej decyzji Głównego Urzędu Miar, czyli homologacji dla kasy ONLINE będącej wersją kasy „modyfikowanej”.

WAŻNE!

Te wszystkie operacje związane są z procedurami narzuconymi przez przepisy i standardy pracy służb skarbowych. Nie ma możliwości wykonania ich „od ręki”.

CO TO OZNACZA?

W czasie tzw. „modyfikacji” kasy podatnik nie ma możliwości prowadzenia (rejestracji) sprzedaży. Będzie mógł ją ponownie rozpocząć po zafiskalizowaniu „zmodyfikowanej” kasy. Czas trwania takiej modyfikacji to minimum kilka dni, podczas których nie będzie można prowadzić sprzedaży.

UWAGA!

Użytkownik aktualnie nie ma żadnej pewności czy po takiej „modyfikacji” będzie mógł skorzystać z ulgi, którą planuje wprowadzić Ministerstwo Finansów. Podatnik (użytkownik kasy), który prowadzi działalność w branży wskazanej do obowiązkowego przejścia na standard kas ONLINE w latach 2019-2020, będzie mógł, wg propozycji rządu, skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto (jednak nie więcej niż 90% wartości netto wydatkowanej na zakup kasy ONLINE).