Aktualna wersja programów InsERT GT to 1.71 HF1

 

Nie umiesz poradzić sobie ze zaktualizowaniem swojego oprogramowania?
Skontaktuj się z nami. Zrobimy to za Ciebie

Co nowego w programach InsERT GT   :

Gestor GT

 • W komponentach związanych z wiadomościami SMS dodano kolumnę Szablon prezentującą nazwę szablonu, za pomocą którego utworzono wiadomość SMS.
 • W komponentach związanych z wiadomościami SMS dodano kolumnę Symbol odbiorcy prezentującą symbol kontrahenta powiązanego z wiadomością SMS.

Gratyfikant GT

 • W komponentach związanych z wiadomościami SMS dodano kolumnę Szablon prezentującą nazwę szablonu, za pomocą którego utworzono wiadomość SMS.
 • W komponentach związanych z wiadomościami SMS dodano kolumnę Symbol odbiorcy prezentującą symbol kontrahenta powiązanego z wiadomością SMS.
 • W wypłatach oraz rachunkach do umowy cywilnoprawnej dodano obsługę zwolnienia z podatku dla rodzin 4+, seniorów oraz powracających z zagranicy.
 • W składnikach płacowych oraz ewidencji osobowej dodano obsługę zwolnienia z podatku dla rodzin 4+, seniorów oraz powracających z zagranicy.
 • W wypłacie dodano możliwość wyłączenia z podstawy opodatkowania oraz podstawy składek ZUS części wynagrodzenia.

Rachmistrz GT

 • W komponentach związanych z wiadomościami SMS dodano kolumnę Szablon prezentującą nazwę szablonu, za pomocą którego utworzono wiadomość SMS.
 • W komponentach związanych z wiadomościami SMS dodano kolumnę Symbol odbiorcy prezentującą symbol kontrahenta powiązanego z wiadomością SMS.
 • Dodano nową deklarację VIU-DO(1) dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną.
 • W module e-Kontrole podatkowe dodano nową wersję pliku JPK_EWP(3) dla ryczałtu.
 • Przy drukowaniu potwierdzenia sald w oknie Drukuj dodano możliwość podania danych wystawiającego, które pojawią się na wydruku oraz poprawiono wygląd wydruku potwierdzenia sald.
 • W wypłatach oraz rachunkach do umowy cywilnoprawnej dodano obsługę zwolnienia z podatku dla rodzin 4+, seniorów oraz powracających z zagranicy.
 • W składnikach płacowych oraz ewidencji osobowej dodano obsługę zwolnienia z podatku dla rodzin 4+, seniorów oraz powracających z zagranicy.

Rewizor GT

 • W komponentach związanych z wiadomościami SMS dodano kolumnę Szablon prezentującą nazwę szablonu, za pomocą którego utworzono wiadomość SMS.
 • W komponentach związanych z wiadomościami SMS dodano kolumnę Symbol odbiorcy prezentującą symbol kontrahenta powiązanego z wiadomością SMS.
 • Dodano nową deklarację VIU-DO(1) dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną.
 • Dodano nową wersję CIT-8(31). Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę.
 • W wypłatach oraz rachunkach do umowy cywilnoprawnej dodano obsługę zwolnienia z podatku dla rodzin 4+, seniorów oraz powracających z zagranicy.
 • W składnikach płacowych oraz ewidencji osobowej dodano obsługę zwolnienia z podatku dla rodzin 4+, seniorów oraz powracających z zagranicy.

Subiekt GT

 • W komponentach związanych z wiadomościami SMS dodano kolumnę Szablon prezentującą nazwę szablonu, za pomocą którego utworzono wiadomość SMS.
 • W komponentach związanych z wiadomościami SMS dodano kolumnę Symbol odbiorcy prezentującą symbol kontrahenta powiązanego z wiadomością SMS.
 • W komponentach faktur i korekt sprzedaży i zakupu oraz w komponentach z zamówieniami od klientów dodano kolumnę Wartość w walucie.
 • W zestawieniach Sprzedaż wg dokumentów, Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów, Sprzedaż wg asortymentu i kontrahentów dodano kolumnę z numerem NIP kontrahenta.
 • W komponencie Korekty sprzedaży dodano możliwość korygowania danych adresowych nabywcy umieszonych na fakturze sprzedaży. W tym celu dodano m.in. polecenie Dodaj korektę danych nabywcy oraz zmodyfikowano wydruk KFS standard, który został wzbogacony o możliwość wydruku danych nabywcy przed i po korekcie.
 • Dodano obsługę numerów BDO. Numer BDO jest związany z rejestracją przedsiębiorców wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych. Numer BDO można wprowadzić w parametrach Dane podmiotu, następnie może być on drukowany m.in. na fakturach oraz paragonach. W przyszłości będzie on również umieszczany w e-Fakturze wysyłanej do KSeF-u (Krajowego Systemu e-Faktur).
 • Dodano obsługę numerów EORI. Posiadanie numeru EORI, czyli numeru w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać lub kupować towary spoza Unii Europejskiej. Numery EORI można wprowadzić w parametrach Dane podmiotu oraz w kartotece kontrahenta, następnie mogą być one drukowane m.in. na fakturach oraz paragonach. W przyszłości będą one również umieszczane w e-Fakturze wysyłanej do KSeF-u (Krajowego Systemu e-Faktur).
 • Dodano obsługę numerów KRS powiązanych z rejestracją podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Numer KRS można wprowadzić w parametrach Dane podmiotu, następnie może być on drukowany m.in. na fakturach oraz paragonach. W przyszłości będzie on również umieszczany w e-Fakturze wysyłanej do KSeF-u (Krajowego Systemu e-Faktur).
 • Dodano obsługę nowej struktury pliku kontrolnego JPK_FA(4). Opublikowana przez Ministerstwo Finansów struktura obowiązuje od 01.04.2022 roku.